Wyświetlanie 2 rezultat(ów)
Manufaktura 2023/2024 nr 52, kwiecień 2024

Funkcjonowanie państwa babilońskiego na podstawie Kodeksu Hammurabiego

Państwo babilońskie powstało w II tysiącleciu p.n.e. Leżało ono na obszarze Bliskiego Wschodu zwanym Żyznym Półksiężycem. Czasy szczególnego rozwoju społeczeństwa i kultury Babilonia osiągnęła za panowania króla Hammurabiego w XVIII w. p.n.e. W czasach tego władcy opracowany został spis praw, który został nazwany od jego Kodeksem Hammurabiego. Jest to najstarsze źródło prawa pisanego, w którym …

Manufaktura 2023/2024 nr 52, kwiecień 2024

Powstanie w getcie warszawskim

Od początku wojny na terenach okupowanych polityka żydowska ograniczała się do przymusowej rejestracji, masowych deportacji oraz obowiązku noszenia gwiazdy Dawida. W późniejszym okresie historii zaczęto tworzyć getta – zamknięte dzielnice, w których izolowano wyznawców judaizmu. 2 października 1940 r. utworzono w Warszawie największe getto na terenach okupowanych. Dzielnica żydowska była oddzielona wysokimi murami od pozostałej części …