Wyświetlanie 1 rezultat(ów)
nr 34, grudzień 2019

Jesień Ludów w Rumunii

W latach osiemdziesiątych XX wieku w Rumunii panował największy terror spośród wszystkich państw bloku sowieckiego. Kraj stał u progu kryzysu ekonomicznego i gospodarczego, brakowało prądu i żywności. Wraz z tym w Rumuni rozszerzał się kult prezydenta-dyktatora Nicolae Ceausescu. W opozycji do innych państw satelickich Rumunia nie prowadziła pro-radzieckiej polityki, podkreślała swoją niezależność w stosunkach z …