Wyświetlanie 7 rezultat(ów)
nr 34, grudzień 2019

Jesień Ludów w Rumunii

W latach osiemdziesiątych XX wieku w Rumunii panował największy terror spośród wszystkich państw bloku sowieckiego. Kraj stał u progu kryzysu ekonomicznego i gospodarczego, brakowało prądu i żywności. Wraz z tym w Rumuni rozszerzał się kult prezydenta-dyktatora Nicolae Ceausescu. W opozycji do innych państw satelickich Rumunia nie prowadziła pro-radzieckiej polityki, podkreślała swoją niezależność w stosunkach z …

nr 33, październik 2019

Wiecznie wolna doktryna, czyli kilka słów o anarchizmie

Anarchizm – termin oznaczający różne doktryny polityczne i ruchy społeczne cechujące się niechęcią wobec scentralizowanej władzy (szczególnie państwa) i sformalizowanych instytucji, wskazujące, że są one źródłem opresji społecznej i zagrożeniem dla wolności. Początki anarchizmu oraz jego rozwój datujemy na XIX wiek. Powstał on w ramach socjalistycznego ruchu robotniczego (powiązanie z socjalizmem wynika ze wspólnej chęci …

nr 33, październik 2019

I WOJNA ŚWIATOWA

Wielka Wojna, bo tak nazywali ją ówcześni, rozpoczęła się od kryzysu politycznego, jakim stało się zamordowanie austriackiego następcy tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga, w czasie jego wizyty w Sarajewie 28 czerwca 1914 roku. Miesiąc później Austro–Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, co doprowadziło do wykorzystania powstałego na przełomie XIX i XX wieku systemu sojuszy i kolejne wypowiedzenia wojny przez kolejne …

nr 33, październik 2019

RECENZJA FILMU „PIŁSUDSKI”

Film w reżyserii Michała Rosy ukazuje losy Józefa Piłsudskiego od ucieczki ze szpitala psychiatrycznego w Petersburgu tj. 1901, do roku 1918, kiedy to Polska odzyskała niepodległość. W filmie nie należy oczekiwać zbyt wiele akcji. Jest to opowieść o osobie Marszałka, pokazuje jego charakter i zachowania, co czyni wyjątkowo dobrze! W recenzji pozwolę sobie rozdzielić walory …

nr 33, październik 2019

„GWIEZDNE WOJNY”

Ten , kto spodziewał się po tytule, opowieści o rycerzach Jedi i mrocznych lordach Sith, raczej tego nie dostanie (choć pewne postaci historyczne można podstawić pod bohaterów stworzonych przez pana Lucasa). Mowa będzie o rywalizacji USA i ZSRR w przestrzeni powietrznej oraz wyścigu atomowym w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Nazwano to doktryną Reagana, od nazwiska …

nr 33, październik 2019

„Major Henryk Sucharski”- bohater Westerplatte

Legenda majora Henryka Sucharskiego narodziła się w Gdańsku podczas 7 dni obrony Westerplatte we wrześniu 1939 roku. Henryk Sucharski został awansowany na majora w 1938 roku tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej. Urodził się 12 listopada 1898 roku w Gręboszowie, a zmarł 30 sierpnia 1946 roku w Neapolu. W 1933 roku, a dokładnie 7 lutego …

nr 33, październik 2019

Prawdziwy tryumf – Powstanie Wielkopolskie

Zaskakujący jest fakt, że od Powstania Wielkopolskiego, które zapisało się w historii Polski, jako jedne z nielicznych wygranych powstań, minęło już 100 lat. Powstanie rozpoczęło się 27 grudnia 1918 roku. Dzień wcześniej Ignacy Jan Paderewski przybył do Poznania mimo zakazu władz pruskich, gdzie powitały go żarliwe owacje. Władze nie zdołały wręczyć mu nakazu opuszczenia miasta, …