Wiecznie wolna doktryna, czyli kilka słów o anarchizmie

Anarchizm – termin oznaczający różne doktryny polityczne i ruchy społeczne cechujące się niechęcią wobec scentralizowanej władzy (szczególnie państwa) i sformalizowanych instytucji, wskazujące, że…

Czytaj dalej