nr 35, maj 2020

Bydgoski teatr

Teatr miejski w Bydgoszczy na placu teatralnym został wzniesiony w 1824. Otwarcie teatru nastąpiło 3 września 1924. Budynek był odbudowywany po pożarach, które odbyły się 30 sierpnia 1835 i 24 marca 1890. Ostatnia odbudowa odbyła się w latach 1895-1896 była związać z wzniesieniem monumentalnego reprezentacyjnego gmachu według projektu berlińskiego architekta, królewskiego radcy Heinricha Christiana Seelinga. …

nr 35, maj 2020

,,Byli jak zwierzęta w klatkach… ’’

Rozmowa z anonimowymi obywatelami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – Jaka jest pierwsza myśl, która kojarzy się Wam z czasami PRL-u? A: Na pewno kolejki w sklepach (śmiech), stan wojenny i uprzywilejowanie osób, należących do partii PZPR. Tacy ludzie mogli wszystko szybko załatwić, zajmowali wysokie stanowiska i dostawali talony na przykład na fiata. – W czasie, gdy …

nr 35, maj 2020

Wydarzenia marcowe w Bydgoszczy

Wydarzenia marcowe miały miejsce 19 marca 1981 roku. Było to jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń, do których doszło w czasie tzw. Karnawału Solidarności, czyli w okresie między sierpniem ’80, a wprowadzeniem stanu wojennego w grudniu 1981.  Do wydarzeń doszło podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, w której brał udział wicepremier Stanisław Mach. Na sesji …

nr 35, maj 2020

Józef Dowbor-Muśnicki

Urodził się w Garbowie koło Sandomierza 25 października 1867. Już w wieku 14 lat związał swoje życie z wojskiem, ponieważ został adeptem szkoły kadetów im. Mikołaja I w Petersburgu. Dalej kontynuował naukę w Konstantynowskiej Szkole Wojskowej, co umożliwiło mu złożenie egzaminów do Akademii Sztabu Generalnego. Jedną z ciekawych informacji jest to, że aby dostać się …

nr 35, maj 2020

„Manufaktura” zdalnie!

Po długim czasie, który minął od naszego ostatniego wydania, w końcu oddajemy w Wasze ręce kolejny numer naszego pisma. To niezwykle ważne dla nas wydarzenie – pierwszy raz „Manufaktura” ujrzała światło dzienne samodzielnie, a także tylko z wykorzystaniem medium internetowego. To oczywiście nie oznacza zakończenia długiej i owocnej współpracy z redakcją „Fabryki Słowa” i rezygnacji …

nr 35, maj 2020

Powrót Bydgoszczy do Macierzy

Chociaż oficjalnie Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918, nie dotyczyło to wszystkich regionów uznawanych historycznie za polskie. Wiele miast musiało jeszcze długo czekać na powrót do Macierzy. Jednym z takich metropolii była Bydgoszcz, która do Polski wróciła 20 stycznia 1920 roku. Bydgoszczanie oczekiwali na to doniosłe wydarzenie 148 lat. Bydgoszcz zwana przez ostatni wiek Brombergiem …

nr 34, grudzień 2019

Polska w 1989 roku

Sytuacja Polityczna W drugiej połowie lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku Polska Rzeczpospolita Ludowa przeżywała okres upadku ekonomicznego. Władze komunistyczne nie potrafiły poradzić sobie z kryzysem, a społeczeństwo polskie, które nadal nosiło na sobie piętno trwającego w latach 1981-1983 stanu wojennego, było apatycznie nastawione do ówczesnej sytuacji politycznej. Skutkiem tych wydarzeń była zmiana stosunku opozycji do władzy, …

nr 34, grudzień 2019

Mur Berliński

Mur berliński zwany był eufemistycznie w języku propagandy NRD antyfaszystowskim wałem ochronnym. Od 13 sierpnia 1961 do 9 listopada 1989 oddzielał Berlin Zachodni od Wschodniego i NRD. 23 maja 1949 ustanowiona została konstytucja nowego państwa niemieckiego, powstałego z połączenia trzech zachodnich stref okupacyjnych (Trizonia). Berlin Zachodni miał w przybliżeniu status kraju związkowego Niemiec (posiadał na …

nr 34, grudzień 2019

Jesień Ludów w Rumunii

W latach osiemdziesiątych XX wieku w Rumunii panował największy terror spośród wszystkich państw bloku sowieckiego. Kraj stał u progu kryzysu ekonomicznego i gospodarczego, brakowało prądu i żywności. Wraz z tym w Rumuni rozszerzał się kult prezydenta-dyktatora Nicolae Ceausescu. W opozycji do innych państw satelickich Rumunia nie prowadziła pro-radzieckiej polityki, podkreślała swoją niezależność w stosunkach z …

nr 33, październik 2019

Wiecznie wolna doktryna, czyli kilka słów o anarchizmie

Anarchizm – termin oznaczający różne doktryny polityczne i ruchy społeczne cechujące się niechęcią wobec scentralizowanej władzy (szczególnie państwa) i sformalizowanych instytucji, wskazujące, że są one źródłem opresji społecznej i zagrożeniem dla wolności. Początki anarchizmu oraz jego rozwój datujemy na XIX wiek. Powstał on w ramach socjalistycznego ruchu robotniczego (powiązanie z socjalizmem wynika ze wspólnej chęci …