nr 35, maj 2020

Wydarzenia marcowe w Bydgoszczy

Wydarzenia marcowe miały miejsce 19 marca 1981 roku. Było to jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń, do których doszło w czasie tzw. Karnawału Solidarności, czyli w okresie między sierpniem ’80, a wprowadzeniem stanu wojennego w grudniu 1981. 

Rysunek satyryczny z 1981 r.
Fot.: solidarnosc.org.pl

Do wydarzeń doszło podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, w której brał udział wicepremier Stanisław Mach. Na sesji WRN doszło do pobicia działaczy Solidarności przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej (MO). W czasie posiedzenia rady jej przewodniczący Edward Beger niespodziewanie zamknął sesję. Na wezwanie Rulewskiego do budynku Urzędu Wojewódzkiego przybyły liczne ekipy związkowców z miejscowych zakładów pracy. O godzinie 19. milicja oświadczyła, że wobec zakłóceń porządku żąda opuszczenia budynku, a gdy to nie nastąpiło, ruszyła z pałkami na działaczy „Solidarności”. Pobitych Jana Rulewskiego, Michała Bartoszcze i Mariusza Łabentowicza przewieziono do szpitala. Po pobiciu do Bydgoszczy z Gdańska przyjechała Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ. “ Solidarność “wydała oświadczenie, że napaść na działaczy związku była prowokacją przeciwko rządowi generała Wojciecha Jaruzelskiego. W celu uniknięcia frontalnej konfrontacji z rządem i doprowadzenia do ograniczenia wpływów twardogłowego skrzydła w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, które całkiem jawnie żądało siłowej rozprawy ze związkiem. 

Dla upamiętnienia tamtych wydarzeń z 1981 roku przed Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy postawiono pomnik – podłużny kamień na postumencie. Jego nazwa brzmi ,,ząb Rulewskiego “. Nazwa ta została nadana przez mieszkańców Bydgoszczy.