nr 37, luty 2021

Maria Moczydłowska

Maria Moczydłowska, urodziła się 4 października 1886 roku w Łomży. Niewiele jest informacji na temat jej dzieciństwa i okresu dorastania. Wiadomo jednak, że w późniejszych latach swojego życia, pracowała jako nauczycielka arytmetyki w takich miastach, jak Kalisz, Warszawa czy Łomża, co dało jej możliwość uczestniczenia w strajku szkolnym w  roku 1905. Razem ze swoim mężem Mieczysławem Moczydłowskim pracowała w szkole rolniczej we Lwowie. 

W 1919 roku została wybrana jako jedna z ośmiu posłanek do Sejmu Ustawodawczego, gdzie pełniła funkcje sekretarza Klubu Narodowego Zjednoczenia Ludowego. Była członkinią trzech komisji sejmowych: Komisji Oświaty, Komisji Ochrony Pracy i Komisji Opieki Społecznej. Jako pierwsza ze wszystkich posłanek – zabrała głos na posiedzeniu Sejmu. Współinicjatorka zakazu spożywania napojów alkoholowych, przyczyniła się też do równouprawnienia kobiet i mężczyzn a także współpracy ponadpartyjnej kobiet. Po zakończeniu swojej kadencji w roku 1922 wróciła do działalności oświatowej. W trakcie II wojny światowej prowadziła tajne nauczanie w okupowanej Warszawie. 

Zmarła z nieznanych przyczyn dnia 26 kwietnia 1969 roku. Została pochowana w grobie rodzinnym na jednym z cmentarzy w Sopocie.