nr 43, kwiecień 2022

Słowiańscy poganie

Kim są rodzimowiercy?

Rodzimowiercy to osoby praktykujące tradycje dawnych słowian. Osoby wyznające rodzimowierstwo m.in. żyją w zgodzie naturą, wierzą w pogańskich słowiańskich bogów jak Perun czy Swaróg. Dawni Słowianie znali się na fizyce, kosmosie i przyrodzie tylko z obserwacji lecz mimo to byli biegli w tych dziedzinach. Rodzimowiercy wierzą i wierzyli w bogów takich jak Dażbóg, demony jak Leszy czy inne byty jak Juki. Obchodzą święta takie jak noc kupały czy beltane. Rok zaczyna się 21 grudnia i dzieli się na 4 pory roku: mokosz, swarogów, rod i weles.

Poganizm i chrześcijaństwo.

Jest wiele tradycji i świąt które chrześcijanie dzielą z rodzimowiercami. Daty na siebie nachodzą, a święta wyglądają identycznie. Szczodre Gody obchodzone w tym samym czasie co Boże Narodzenie mają wiele podobnych tradycji. Pod obrus wkłada się sianko, w chrześcijaństwie symbolizuje to szopkę w której narodził się Chrystus, a w pogaństwie wróży się za pomocą słomek wyciąganych z pod obrusu. Jedzenie 12 potraw w chrześcijaństwie odpowiada ilości apostołów, a w pogaństwie ilości miesięcy w roku. Poza tym dzielą się chlebem, wręczają sobie upominki czy ozdabiają świąteczne drzewka. Ale skąd te podobieństwa? Pogaństwo powstało wiele, wiele lat przed chrześcijaństwem więc prawda jest taka, że to chrześcijanie zapożyczyli pogańskie zwyczaje. Stało się tak w czasie chrystianizacji terenów zamieszkiwanych przez Słowian w latach 301-1388 r. W tym czasie chrzest przyjęła Polska w 966 r. czy też Ruś w 988 r. Oba państwa były pogańskie. Taka radykalna zmiana łączyła się z buntami i sprzeciwem. Aby temu zapobiec do różnych chrześcijańskich świąt zaczęto dodawać pogańskie zwyczaje tak aby rodzimowiercy przekonali się do chrześcijaństwa.